Information


Hairieyl Azieyman bin Azmi

D20101037426

Fakulti Sains dan Matematik

Semester 5

AT 16 (Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian)

Minor Fizik

hairieyl037426@siswa.upsi.edu.my

2-1-9(4),
Kolej Harun Aminurrashid,
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

017-3319426

No comments:

Post a Comment